ร้อยไหมจมูกเป็นการใส่ไหม PDO ที่เป็นไหมละลายหมดเข้าไปใต้ผิว จากนั้นไหมจะกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาห่อหุ้มไหมในขณะที่ไหมจะค่อยๆละลายไปภายใน 6 เดือน ไหมจะละลายหมดแต่ !!! จมูกจะยังคงรูปจะยังโด่งจากคอลลาเจนที่ถูกสร้างขึ้นมาไปอีกนาน จมูกจะโด่งเกือบถาวรขึ้นอยู่กับ2 ปัจจัยดังนี้ค่ะ

1. ปริมาณไหมที่ใส่เช่น 90 เส้นย่อมแน่นและอยู่นานกว่าร้อย 30 เส้น
2. ปริมาณคอลลาเจนที่สร้างหลังทำหมอจะแนะนำให้คนไข้ทานคอลลาเจน ถ้าทานสม่ำเสมอก็อยู่นานไปตลอดค่ะ ถ้าไม่ทานเลยก็ยุบได้

สุดท้ายเมื่อไหมละลายไปหมดจมูกเราก็จะไม่มีสิ่งแปลกปลอมเหลืออยู่. และคอลลาเจนที่ทำให้จมูกโด่งมันก็จะเป็นเนื้อเราเองค่ะโยกได้ขยับได้เหมือนจมูกธรรมชาติทุกอย่าง